GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

Çok Güzel Atölye, 2019

TTM'de Gönüllü Olmak

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin 2006 yılından bugüne dek alanda sürdürdüğü eğitsel/psikolojik/sosyal destek çalışmalarının sen de bir parçası olabilir; zamanının el verdiği, ilgi alanının yönlendirdiği ölçüde ekip içinde gönüllü çalışmalar yürütebilirsin.

Her gönüllü için planlanan çalışma programı bireyseldir, senin uygun zamanlarına ve ilgi alanlarına göre belirlenir. Tabii ki gönüllü olmak o kadar da kolay değil; planlanan programı düzenli olarak sürdürmek önemli.

Neler mi yapabilirsin?: Çocuk Çalışmaları, Gençlik Çalışmaları, Yetişkin Çalışmaları, Görsel, İşitsel, Beden Odaklı Sanat Atölyelerinde Asistanlık, Akademik Araştırma, Yayın ve Arşiv Taraması, Medya, Basın, Görünürlük Çalışmaları, Bireysel Hukuk Danışmanlığı, Kampanya/Lobicilik/Savunuculuk, Sponsor ve Fon Bulma, Çeviri Desteği, Grafik Tasarım Desteği, Kütüphane Çalışmaları

TTM yenilikleri ve yaratıcı disiplinler arası sanat eğitimlerini destekleyen bir yapıya sahip.

Yeni bir atölye açmak ve yürütmek isteyen gönüllülerden öncelikle bir öneri metni ve içerik hazırlamasını bekliyoruz. Başvuruları değerlendirirken, gönüllünün önceki deneyimleri, atölye içeriği ve bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundururuz. Bugüne dek gönüllülerimizin desteği ile Şehir Bahçeciliği, Mutfak Sambası, Kedi Evi Yapımı, Geri Dönüşüm Çöp Kutuları, Oyunlarla Çocuk Hakları, Vejateryan Külkedisi Hikaye Okuma ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi gibi çocukların eğlenirken öğrenecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri pek çok atölye gerçekleştirdik.

8 Mart 2019

TTM aynı zamanda bireyler için kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve sivil hayata aktif katılım sağlayabilecekleri bir alan.

Gönüllü çalışmalar yalnızca merkez içinde sürdürülen faaliyetleri desteklemekle sınırlı değil. Gönüllülerin karar alma aşamalarına etkin katılımı, sorumluluk alarak iç işleyişle ilgili önerilerde bulunmaları, savunuculuk faaliyetleri yürütmeleri bizim için önemli ve değerli. Sen de merkez aracılığı ile seminer, konferans, film gösterimi, sergi, festival, toplantı, atölye çalışması gibi eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek için çalışmalar yürütebilir, TTM’den içerik ve planlama ile ilgili destek isteyebilirsin. Bunun yanı sıra gönüllüler için düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim ve etkinliklere katılarak hak temelli bir sivil toplum örgütünde çalışma deneyiminin yanı sıra, insan hakları savunuculuğu, toplumsal adalet, toplumsal cinsiyet, eşitlik, ayrımcılık, göç gibi toplumsal konularındaki farkındalığını artırabilirsin.

Nasıl Gönüllü Olabilirsin?

TTM’de profesyonel çalışmaların yanında, gönüllerin desteklediği ya da yürüttüğü programlara yer verilmektedir. TTM Gönüllü Çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler, eğitimler ve danışmanlıklar yapılır. Program, gönüllülerin hak temelli bir sivil toplum örgütünde çalışma deneyimi kazanabilmelerini, kendi ilgi/uzmanlık alanlarında ihtiyaç sahipleri ile ortak çalışmayı, şiddet, önyargı ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi, TTM çalışma ilkeleri kapsamında projeler geliştirebilmelerini hedefler.

Gönüllü katılım sağlanabileceği gibi stajyer olarak da çalışma imkânı vardır. Sorumluluk almaktan kaçınmayan ve işbirliğine açık adaylar ilan edilen tarihlerde açılan başvuru formunu doldurabilirler. Başvurular yüzyüze görüşmeden sonra nihai olarak sonuçlanır. Başvurular, merkezin ve bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak önceliklendirilir; başvuranın önerisi ve yeterliliği ile uyumuna göre değerlendirilir.