TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

Tarlabaşı Toplum Merkezi

TTM

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), sosyal hayattan dışlanan, yoksulluk ve göç kaynaklı çeşitli yoksunluklarla mücadele eden Tarlabaşı bölgesi sakinlerinin güçlenmesini, haklarına erişimini desteklemeyi ve Tarlabaşı'na yönelik ön yargıların azaltılmasını amaçlamaktadır.

TTM, hak temelli, bireylerin katılımı ve yüksek yararını gözeten toplumsal adalet perspektifi ile yürüttüğü faaliyetlerle söz konusu sorunların çözümü için çalışmaktadır.

TTM, 2006 yılından bu yana Tarlabaşı’nda yaşayan kırılgan durumdaki çocuk, genç ve kadınlarla sosyal, psikolojik destek faaliyetleri yürütmekte ve benzer bölgeler için hak temelli bir toplum merkezi modeli teşkil etmektedir. TTM çalışmalarında insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal içerme, çocuğun üstün yararı ve çocuk katılımı ilkelerini benimsemektedir.

Hedefler

  • İstanbul’un çok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda yaşayanların yürütülecek faaliyetlerle güçlendirilmesini ve hakları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak
  • Vatandaşlık kriteri gözetilmeden, bütün bölge sakinlerine psiko-sosyal, hukuksal ve sağlıkla ilgili konularda destek ve danışmanlık sağlamak
  • Çocuğun yüksek yararını gözeterek çalışmaları planlamak ve gözeten çalışmaları desteklemek
  • Karar alma mekanizmalarına çocuk, genç ve kadınların da katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak; Merkez’le ilgili kararlarda da bu ilkeyi gözetmek
  • Başta Tarlabaşı’nda olmak üzere Türkiye ve dünyadaki her türlü ayrımcılığa karşı çalışmak, bu konuyla ilgili savunuculuk yapmak
  • Yerelde insan hakları uygulamalarını yaygınlaştırmak
  • Hak temelli sosyal hizmet modeli geliştirmek
  • Sosyal içerme, sanat ve birlikte üretme aracılığıyla barışçıl bir iletişim yöntemi ve birlikte yaşama kültürü geliştirmek

Destekleyenler (2019-2021)

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Etkiniz AB Programı
Sivil Düşün AB Programı Kahane Foundation Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
Hayata Destek Derneği Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)

TTM Tarihçe

Tarlabaşı Toplum Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Beyoğlu Tarlabaşı semtinde kente göçle gelenlerin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan bir pilot proje olarak başlamıştır.

Farklı kültürlerin, göçten kaynaklanan uyum sorunlarının, yoksulluğun, işsizliğin, kayıtdışı ve yasadışı ilişkilerin yoğun olarak bulunduğu Beyoğlu-Tarlabaşı bölgesinde 2005 yılında bir Toplum Merkezi oluşturma projesi hazırlanmış; merkez, Avrupa Komisyonu "Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje Programı"ndan destek alınarak Eylül 2006 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Haziran 2007 tarihinde Merkez'in çalışmalarının sürdürülebilmesi için proje kapsamında Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Tarlabaşı Toplum Merkezi faaliyetleri dernek tarafından yürütmektedir.

Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2012

Tarlabaşı Toplum Merkezi, maddi kaynak olarak 2007 Kasım tarihinde sonlanan Avrupa Komisyonu fonu dışında 2006 yılında Dünya Bankası kaynaklı Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu - Sosyal Riski Azaltma Projelerine de kabul edilmiş ve destek almıştır. Aralık 2007 - Aralık 2008 tarihleri arasında ise Avrupa Komisyonu'ndan Çocuk Hakları konulu bir projeden ve ABD'den bir özel vakıftan sağlanan kısmi destekler ile çalışmalar sürdürülmüştür. 2009 ve 2010 yılları için ABD'deki Vakıf, Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne tam destek vermeye devam etmiştir. Bu dönemde müzik atölyeleri için Hollanda Konsolosluğu'ndan destek alınmıştır.

2010 yılında İsveç Olof Palme Merkezi'nden sağlanan destek ile ritim atölyesi ve Çocuk Kulübü faaliyetleri yürütülmüştür. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında kadınlar ve çocuklara yönelik olmak üzere iki proje gerçekleştirilmiştir. "Kadınlarla Resim Çalışması" projesiyle Tarlabaşı sakini olan kadınlarla semtin sokaklarında tefler üzerinde resim çalışmaları yapılmış ve proje sonunda yine Tarlabaşı sokaklarında bir sergi düzenlenmiştir. "Tarlabaşı'nda Gitar Sesleri" projesi kapsamında Tarlabaşı'ndan çocukların katılımıyla bir semt orkestrası oluşturulmuş ve çalışmaları sonunda bu orkestra Kasım ve Aralık 2010'da dört konser vermiştir.

2010- 2013 yılları arasında TTM'deki ana sınıfı ve sanat atölyeleri İsveç Olof Palme Merkezi desteğiyle "Anne çocuk birlikte öğreniyor" ve "Tarlabaşı'ndaki Çocuklar için Sosyal Destek" projeleriyle desteklenirken müzik atölyeleri İsveç Konsolosluğu tarafından fonlanmıştır. Ayrıca, derneğin yaptığı protokol ile 2011-2014 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi merkez için katkı sağlamıştır.

2014 yılından itibaren bütçe hacmindeki değişiklikler dolayısıyla merkez Kalyoncukulluk Caddesi üzerinde yer alan beş katlı binadan Çukur Mahallesi, Zerdali Sokak'ta yer alan 70 m2'lik yerine taşınmıştır. 2014-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ek olarak İsviçre Lunt Foundation, Sabancı Vakfı ve British Community Council desteğiyle merkez çalışmaları devam etmektedir.