ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Çocuklarla gerçekleştirilen bireysel psikoterapi çalışmaları Deneyimsel Oyun Terapisi yönteminden faydalanılarak gerçekleştirilmektedir.

2019 yılında 6 çocukla, 45'er dk olan 64 seans yürütüldü. Bu seanslara ek olarak da ayda bir olmak üzere 15 ebeveyn görüşmesi yapıldı.

Ergenlerle yürütülen çalışmalarda ise Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi modellerinden faydalanılmaktadır.

2019 yılında 2 çocukla her seansın 45 dk sürdüğü toplam 21 seans yürütüldü. Bu seanslara ek olarak da ayda bir olmak üzere 4 ebeveyn görüşmesi yapıldı

Oyun Terapisi

Oyun, yetişkinlik dönemine uzanan yolculukta çocukların bildiği ve kendilerini en rahat ifade edebildikleri ilk dildir. TTM'de 3-6 yaş arası çocuklarla yürütülen çalışmalar, oyunun çocuğun duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişiminde sahip olduğu rolü gözetilerek planlanmaktadır.

Oyun terapisi, iyileşmeye giden yolda çocuğun kendi ihtiyaçlarını en iyi kendisinin bildiğine güvenir ve bunu da oyun yoluyla ortaya koyduğunu öngörür. Bu bağlamda TTM'de çocuklarla yürütülen psikolojik destek çalışmaları kapsamında “Deneyimsel Oyun Terapisi” yönteminden faydalanılmaktadır.