Güncel Projeler

Covid-19 sürecinde İstanbul'un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması PROJE WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması’nda, Covid-19 sürecinde risk altındaki ve kırılgan bölgelerdeki, diğer bir deyişle, özel koruma önlemleriyle desteklenmesi gereken çocukların haklarına erişimine dair durum tespiti yapmak, hangi alanlarda haklara erişilemediğini ve bunun çocuklara etkisini ve alınması gereken kısa ve uzun vadeli önlemleri ortaya koymak amaçlandı.

İzleme çalışması, uzun yıllardır İstanbul’un farklı bölgelerinde çocuklarla çalışan, çeşitli ve farklı dezavantajları olmakla birlikte hedef grupları birbirine benzeyen dört kurumun; Başak Kültür Sanat Vakfı (BSV), Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) ve Small Projects Istanbul (SPI) adıyla bilinen Zeytin Ağacı Derneği’nin işbirliği içinde tasarlandı ve Nisan-Temmuz 2020’de yürütüldü.

İki aşamadan oluşan araştırmada Nisan-Mayıs (ilk çeyrek) 2020’de, 123 çocuk ve 89 bakımverenle birinci görüşmeler yapıldı. Mayıs 2020 sonunda birinci görüşme verilerine dayanarak kurumlar ayrı ayrı ön araştırma raporlarını yayınladı. Bu sürece paralel olarak tüm bulgulardan derlenen çocuk ve bakımveren infografikleri de ön araştırma raporlarını takiben yayınlandı.

Çalışmanın ikinci aşamasında Mayıs (son çeyrek) 2020’de 122 çocuk ve 85 bakımverenle ikinci görüşmeler yapıldı. İzleme çalışmasının bir gereği olarak birinci ve ikinci görüşmelerde aynı çocuk ve bakımverenlerle görüşmek için azami çaba gösterildi. Okuduğunuz bu rapor birinci ve ikinci görüşme verilerinden derlenen bulgularla Haziran 2020’de ortak kaleme alındı.

Araştırma sürecini takiben yetişkinler için www.covid19cocukhaklariizleme.org ve çocuklar için www.koronadacocukhaklari.org siteleri hazırlandı.

Rapor ve İstatistikler

Proje Final Raporu
Yetişkin Sitesi
Çocuk Sitesi
TARİH: Haziran-Aralık 2019
BÜTÇE: 12.000TL

Çocukların Kenti PROJE WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) işbirliği ile Mikro-fon hibe programı kapsamında yürütülen proje, Tarlabaşı'nda yaşayan 8-12 yaş aralığındaki Türkiyeli ve Suriyeli çocukların yaşadıkları mahallede sık kullandıkları ve oyun oynadıkları güzergâhlar içinde maruz kaldıkları temel hak ihlallerini çocukların gözleri ve adımları aracılığıyla görünür kılmayı ve kent yaşamına eşit erişim konusunda geliştirdikleri çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşabilmelerine aracı olmayı hedefledi.

“Kent Hakkı”, “Beyoğlu'nda Gezersin” ve “Kenti Siz Tasarlasaydınız” atölyelerine katılan 12 çocuk, yaşadıkları mekânların kendi hayallerini içeren yeni versiyonlarını fotoğrafların üzerinde kolaj tekniği uygulayarak tasarladılar. Projenin çıktılarından bir kitapçık ve web sitesi oluşturuldu.

Çocukların Kenti: Kitapçık
TARİH: Şubat-Kasım 2019
BÜTÇE: 20.000 Euro
İŞBİRLİĞİ: Hayata Destek Derneği

Birlikte Güvendeyiz

Proje, TTM'yi, Tarlabaşı'nda yaşıyor olmaları dolayısıyla TTM’nin çalışmalarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen Türkiyeli (Kürt, Roman ve Türk) ve Suriyeli (Dom ve Abdal) tüm çocuklar için güvenli ve katılımlarına açık bir destek alanı haline getirmek amaçlandı. Örgütün fiziksel, kurumsal ve insan kaynağı kapasitesini çocuk güvenliği standartları ekseninde geliştirme çalışmaları yapıldı.

Çocuk Güvenliği İhtiyaç Analizi

TTM'yi tüm çocuklar için güvenli ve katılımlarına açık bir destek alanı haline getirmek, fiziksel iyileştirme ve tüm yapının çocuk dostu hale getirilmesi için çocuklarla ihtiyaç analizi yapıldı. Bu analiz için gerçekleştirilen etkinlikleri Çocuk Güvenliği Gönüllü Komitesi uyguladı. 21 Çocuk (9 Suriyeli 13 Türkiyeli), 12 Mahalleli/ebeveyn ve 15 YK/çalışan/gönüllü, ihtiyaç analizi çaışmalarında dahil oldu.

Politika Belgeleri

Çocuk Güvenliği Komitesi tarafından Ebru Ergün ve Cem Demirayak danışmanlığında politika belgeleri hazırlandı:

Çocuk Güvenliği Eğitimleri

  • YK/Çalışan/Gönüllü Eğitimleri: 48 kişi
  • Çocuk Atölyeleri: 47 kişi
  • Mahalleli/Ebeveyn Eğitimleri: 8 kişi

Fiziksel Koşulların İyileştirilmesi

Çok Güzel Atölye: Güvenli Katılım Kitapçığı

Çok Güzel Atölye Kolaylaştırıcı Rehberi

Çok Güzel Atölye, TTM'nin Suriyeli mülteci gruplarla (Kürt, Dom, Abdal, Türkmen) ilk karşılaşma anları, yaşanılan zorluklar ve tüm bunların çıkarımı olarak "Çocuk katılımı ve çocuk güvenliği araçlarının hakim olduğu, her çocuğun biricikliğini ve ihtiyacını gözeten yeni bir kapsayıcı atölye mümkün mü?" sorusunun cevabını bulmak için başladı. Bu süreçte zorlanılan tüm vakaları, alanda çalışan insanlardan önerileri ve gönüllülerin deneyim paylaşımlarını bir araya getirdik. Çok Güzel Atölye Kolaylaştırıcı rehberini görmek için tıklayın.

Görsel materyaller

  • Çocuk Güvenliği Çocuk Dostu Afiş
  • Çocuk Güvenliği El İlanları
  • Politika Belgeleri Video-Eğitimler
Çocuk Güvenli El İlanları
Çocuk Güvenli El İlanları
Çocuk Güvenli El İlanları
Çocuk Güvenli El İlanları
Çocuk Güvenliği Çocuk Dostu Afişi
Çocuk Güvenliği Danışmanları ile Toplantı
Çocuk Güvenliği Gönüllü Eğitimi