DUYURULAR

IX. Olağan Genel Kurul

IX. Olağan Genel Kurul

17.03.2021

Değerli Üyemiz,

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin IX. Olağan Genel Kurulu, 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 18.00’da Çukur Mahallesi Zerdali Sok. No:9 Beyoğlu adresinde dernek merkezinde gerçekleştirilecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 18:00’da yeter sayı aranmadan aynı yerde toplanacaktır. Aşağıdaki gündem ile toplanacak Genel Kurula katılımınızı saygılarımızla rica ederiz.

Yönetim Kurulu adına
Başkan
Gizem Külekçioğlu

Gündem
1. Açılış, yoklama
2. Başkanlık divanının oluşturulması
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporun sunumu ve ibrası
4. Denetleme Kurulu raporu sunumu ve ibrası
5. Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi
6. Öneri ve temenniler